Trung Học Phổ thông
Du học sớm từ bậc Trung học đang là xu hướng. Du học sinh sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen với kiến thức và văn hóa trước khi chinh phục mục tiêu lớn hơn là Đại học.
Cơ hội du học tại Úc từ thời Trung học, tại sao không?
Greenville High School là một trong những trường Trung học tốt nhất tại Pennsylvania, cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng.
CATS Academy Boston là một trong những trường Trung học nổi bật nhất thành phố Boston - thủ phủ tri thức của nước Mỹ.