Sau Đại học – Người đi làm
Sau khi hoàn thành bậc Đại học, việc học tiếp Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc tu nghiệp tại nước ngoài là một cơ hội tốt để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Việc học phải được tiếp tục trong bối cảnh 4.0, mọi người phải liên tục cập nhật và tiến bộ.
Học bổng du học bậc Cử nhân và Thạc sỹ tại The University of Utah - trường Đại học lâu đời tọa lạc tại Salt Lake, Hoa Kỳ.
Học bổng du học tại American University - trường Đại học danh giá tọa lạc tại Washington, D.C.
Học bổng du học bậc Cử nhân và Thạc sỹ tại Adelphi University - trường Đại học danh giá tọa lạc tại New York.
Western Sydney University triển khai tuyển sinh và công bố các học bổng cho mùa tuyển sinh 2019
Học bổng du học tại Auburn University at Montgomery - Trường Đại học tốt nhất ở phía Đông Nam Hoa Kỳ.
Du học tại University of Canberra - Nâng tầm tương lai của bạn