Tags: DU HỌC HÈ MỸ

15/03/2019
Hiện đại, đa dạng và đầy khác biệt - New Jersey và New York là đích đến tháng 7 của iStudent. Tại Đại học William – Paterson, hơn 1000 học sinh từ khắp thế giới sẽ cùng chia sẻ một chương trình học tập – trải nghiệm với các lớp tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, nghệ thuật,…
05/03/2019
Du học hè Mỹ - tại Pennsylvania, Ohio và Washington D.C – những bang đầy dấu ấn lịch sử và văn hóa Mỹ, các iStudents sẽ có 3 tuần học tập và trải nghiệm thú vị, một sự chuẩn bị tuyệt vời cho hành trình du học Mỹ trong tương lai.