Du học - Học bổng Du học

Du học - Đến những nơi tốt nhất, gặp những người giỏi nhất và học những điều mới nhất. Hành trình bước ra thế giới của bạn, hãy để nó được bắt đầu ngay hôm nay!

Du học ngắn hạn

Các chương trình du học ngắn hạn của iStudent - Du học hè, Du học Tết và các chương trình trao đổi là những trải nghiệm giúp làm đầy thêm vốn hiểu biết của mỗi học sinh về thế giới quanh các bạn và từ đó chuẩn bị tốt hơn cho hành trình dài hạn.