iSTUDENT DU HỌC - VƯƠN TẦM VỚI, TRỌN ƯỚC MƠ
Xem những nội dung dành riêng cho bạn

Du học dài hạn

Du học - Đến những nơi tốt nhất, gặp những người giỏi nhất và học những điều mới nhất. Hành trình bước ra thế giới của bạn, hãy để nó được bắt đầu ngay hôm nay!
Xem chi tiết

Du học hè

Du học hè 2019 - Khám phá, trải nghiệm để thấy thế giới thật to lớn. Đi để học hỏi, khôn lớn và sẵn sàng cho những mục tiêu dài hạn!
Xem chi tiết

Nhật ký ảnh – Du học hè Úc

Nhật ký ảnh – Du học hè Pháp

Tin tức nổi bật
Cơ hội nhận học bổng đến 100%, tư vấn và đăng kỳ IELTS tại chỗ, gặp gỡ đại diện hơn 15 trường Đại học từ Mỹ, Anh, New Zealand và Úc.
Tin tức nổi bật
Mùa hè – mùa của những bài học không giảng đường, dịch chuyển và niềm hăng say. Khởi động chương trình du học hè 2019, hãy cùng iStudent đến với các nền giáo dục hàng đầu thế giới.