3000+ suất học bổng cho học sinh Việt Nam tại Ấn Độ

03/05/2019

Sharda University là một Đại học Tư thục tại Ấn Độ. SU có mối quan hệ đối tác với hơn 180 trường Đại học trên toàn thế giới và có sinh viên quốc tế đến từ rất nhiều các quốc gia. Với sự kết nối từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, SU trao tặng hơn 3000 cơ hội học bổng cho học sinh Việt Nam cho bậc Đại học và Sau Đại học.

Các ngành đào tạo của Sharda bao gồm Engineering & Technology, Business Studies, Medical Sciences, Dental Sciences, Pharmacy, Law, Journalism and
Mass Communication, Fine Arts and Design, Architecture and Planning, Allied Health, Sciences/ Paramedical, Nursing, Languages, Education, Basic Sciences, Agriculture. SU cấp học bổng cho sinh viên theo học bậc Đại học và cả học viên Cao học và Nghiên cứu sinh cho chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Các học bổng của Sharda University cấp cho học sinh Việt Nam có chi tiết như sau:

STT - TRƯỜNG NHÓM NGÀNH BẬC ĐÀO TẠO GIÁ TRỊ HỌC BỔNG SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG
1. Bậc Tiến sỹ
 • Tất cả các ngành Kỹ thuật
 • Khoa học cơ bản
 • Truyền thông
 • Luật
 • Kiến trúc
 • Dược
 • Tiếng Anh
 • Giáo dục học
 • Phật học
Tiến sỹ 50% 100 suất
2. Trường Kỹ thuật và Công nghệ
 • Điện tử trong lĩnh vực Robotics và ứng dụng
 • Công nghệ thông tin
 • Khoa học máy tính
Cử nhân 50% 120 suất
3. Trường Kỹ thuật và Công nghệ
 • Ứng dụng máy tính
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ nghệ tế bào gốc
 • Công nghệ sinh học
 • Các nhóm ngành Kỹ thuật
Thạc sỹ 50% 440 suất
4. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Yoga
 • Tiếng Anh
 • Lịch sử
 • Xã hội học
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học
Cử nhân 50% 200 suất
5. Trường Khoa học cơ bản và Nghiên cứu
 • Nông nghiệp
 • Khoa học dữ liệu
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Toán học
 • Động vật học
 • Thực vật học
 • Khoa học thực phẩm và công nghệ
 • Sinh hóa học
 • Công nghệ sinh học
 • Vi sinh học
 • Làm vườn
 • Thợ bánh và công nghệ bánh
Cử nhân 50% 520 suất
6. Trường Khoa học cơ bản và Nghiên cứu
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Toán học
 • Công nghệ sinh học
 • Vi sinh học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Tài nguyên nước và môi trường
 • Kỹ nghệ năng lượng và môi trường
 • Khoa học nano
Thạc sỹ 50% 250 suất

Bên cạnh đó, Sharda còn trao tặng học bổng tại các trường thành viên khác bao gồm: Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Kinh doanh, Trường Luật, Trường Nghệ thuật - Thiết kế - Truyền thông,... cho các chương trình Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Học bổng được xét duyệt bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Sharda University. Hồ sơ xin học bổng gồm có bảng điểm, kết quả học tập khác và một bài luận. Hãy liên hệ với iStudent để ứng tuyển ngay hôm nay.

 

NGUYỄN THƯỜNG

BÌNH LUẬN CỦA BẠN