iSTUDENT DU HỌC - VƯƠN TẦM VỚI, TRỌN ƯỚC MƠ
Xem những nội dung dành riêng cho bạn

Du học - Học bổng Du học

Du học - Đến những nơi tốt nhất, gặp những người giỏi nhất và học những điều mới nhất. Hành trình bước ra thế giới của bạn, hãy để nó được bắt đầu ngay hôm nay!
Xem chi tiết

Du học ngắn hạn

Các chương trình du học ngắn hạn của iStudent - Du học hè, Du học Tết và các chương trình trao đổi là những trải nghiệm giúp làm đầy thêm vốn hiểu biết của mỗi học sinh về thế giới quanh các bạn và từ đó chuẩn bị tốt hơn cho hành trình dài hạn.
Xem chi tiết

Nhật ký ảnh – Du học hè Úc 2019

Nhật ký ảnh – Du học hè Mỹ 2019

Nhật ký ảnh – Du học hè Singapore 2019

Tin tức nổi bật
Làm thế nào để hồ sơ của bạn trở nên nổi bật trong cuộc cạnh tranh học bổng du học? Nhân mùa tuyển sinh 2019, iStudent sẽ cùng bạn soạn một bộ hồ sơ thật hiệu quả.
Tin tức nổi bật
Nên du học vào cấp học nào là câu hỏi của nhiều phụ huynh và học sinh. Nếu đi quá sớm, du học sinh chưa được chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức và kỹ năng để hội nhập hiệu quả. Ngược lại, bạn sẽ không đủ thời gian thích nghi và bắt kịp chương trình nếu đi quá muộn. Tham khảo ý kiến từ các du học sinh, iStudent tổng hợp những yếu tố để đưa ra thời điểm “vàng” cho hành trình du học của bạn.